Gjuha: 
Krishtërimi Orthodhoks:  Kisha Orthodhokse:  Kisha Orthodhokse Autoqefale:  Kisha Orthodhokse në Amerikë:  

Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë

Temat
Diocese of Eastern Pennsylvania, Orthodox Church in America
http://www.doepa.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
The official website of the Diocese of Eastern Pennsylvania: news, announcements, parish listing, photo archives, and publications.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +2/-5
Shtuar: 12.02.2006, u ndryshua: 05.08.2018
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Jacob’s Well. The official publication of the Diocese of Washington and New York, Orthodox Church in America
http://jacwell.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Provides a place for the distribution of news and activities regarding the life of the Diocese and its parishes. Seeks to highlight functions sponsored in the areas of youth and liturgical music, and the efforts taking place throughout Diocesan missions. Presentation of iconographic examples from Diocesan parishes.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-4
Shtuar: 17.03.2005, u ndryshua: 14.10.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Media dioqeziane, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Predikime, Poezia, Të rejat, Media orthodhokse
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Diocese of the Midwest, the Orthodox Church of America
http://midwestdiocese.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Reaches from North Dakota to Kansas and Missouri to Ohio and includes over 70 parishes, monasteries, missions and other institutions. Parishes, administration, news, and events.
Mirrors and alternative site versions: http://domoca.org/
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-4
Shtuar: 07.07.2004, u ndryshua: 21.10.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Archdiocese of Canada, the Orthodox Church in America.
http://archdiocese.ca/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Kanada). Faqja zyrtare
Archbishop Seraphim, sermons and pastoral letters, contact information for various communities across Canada, history and purpose, useful tools for living the Christian life, iconography in Canada, liturgical music and texts, ministries, & online version of “Canadian Orthodox Messenger”.
Mirrors and alternative site versions: http://pagesorthodoxes.net/archidiocese/accueil.htm
Gjuhët e sitit: English, Français   Referrals: +0/-4
Shtuar: 14.08.2004, u ndryshua: 20.05.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Të rinjtë dhe Orthodhoksia, Kolegje dhe universitete orthodhkse, Liturgjia, Theologjia, Trashëgimia e Etërve të Shenjtë, Bibla, Bibliotekat elektronike, Media dioqeziane, Revista, Besimi Orthodhoks, Media orthodhokse, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Diocese of the West, the Orthodox Church in America
http://dowoca.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
One of several dioceses in North America, including Canada, under the jurisdiction of the Orthodox Church in America. This site is designed to provide resources to the faithful of the DOW, as well as provide information about the Holy Eastern Orthodox Christian Church, Her faith, worship, and life.
Mirrors and alternative site versions: http://dowoca.orthodoxws.com/
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-4
Shtuar: 21.08.2004, u ndryshua: 10.08.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Manastiret e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Revista, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Archdiocese of Pittsburgh and Western Pennsylvania, Orthodox Church in America
http://www.ocadwpa.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
News, administration, about Orthodoxy, contacts, diocesan assemblies, minutes & reports, parishes, youth department, late vocations program, ministries, calendar, photo gallery, & links.
Mirrors and alternative site versions: http://ocadwpa.orthodoxws.com/
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-3
Shtuar: 17.11.2012, u ndryshua: 11.06.2016
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Russian Orthodox Diocese of Alaska
http://www.doaoca.org/

Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Directory, gallery, liturgical, events, Saint Herman Theological Seminary, missions, and donations.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-3
Shtuar: 25.08.2003, u ndryshua: 15.02.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Orthodhoksia në Botë, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Akademi theologjike dhe Seminare
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Diocese of the South, Orthodox Church in America
http://dosoca.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika Qëndrore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
A list of 79 parishes in 14 states of the USA being part of the OCA’s Diocese of the South. Daily reflections. Latest news. Diocesan events. Parish listings. Administration. Archbishop. About Orthodoxy. Diocesan building updates. Parish resource documents.
Mirrors and alternative site versions: http://dioceseofthesouth.wixsite.com/dosoca/
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-3
Shtuar: 07.07.2004, u ndryshua: 23.05.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Theologjia, Trashëgimia e Etërve të Shenjtë, Gazetat
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
The Romanian Orthodox Episcopate of America
http://roea.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
A diocese of the Orthodox Church in America. Hierarchy, episcopate chancery, parish directory, & monasteries.
Mirrors and alternative site versions: http://roea.orthodoxws.com/
Gjuhët e sitit: English, Românã   Referrals: +0/-3
Shtuar: 14.08.2004, u ndryshua: 12.09.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Manastiret e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Kampingje verore për çdo moshë, Librari, Media dioqeziane, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Diocese of New York & New Jersey, Orthodox Church in America
http://nynjoca.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Administration, parish & clergy listing, publications, news & events, ministries, general information on Orthodoxy and the Orthodox Church in America, liturgical music.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-2
Shtuar: 17.10.2012, u ndryshua: 26.05.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Sound Files, Predikime, Musical Scores, Media dioqeziane, Revista, Përmbledhje muzikore, Media orthodhokse
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Archdiocese of Washington, D.C. Orthodox Church in America
http://wdcoca.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Administration, media, news, documents, calendar, parishes, support, and contacts.
Mirrors and alternative site versions: http://wdcoca.com/
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-2
Shtuar: 03.03.2015, u ndryshua: 15.08.2020
Temat: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Diocese of New England, Orthodox Church in America
http://www.dneoca.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Published articles. Diocesan calendar. Boston deanery. Connecticut deanery. Northern deanery. Official statements. Orthodox links. About Orthodoxy.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-1
Shtuar: 03.09.2004, u ndryshua: 10.02.2020
Temat: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Për më tepër: Akademi klerikale dhe kurse shpirtërore, Akademi theologjike dhe Seminare, Parimet e Orthodhoksisë, Bibliotekat elektronike, Të rejat, Edukimi, Kisha Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:

    Për më tepër:
Presbyters’ Council of Central Indiana Orthodox Christian Churches
http://www.orthodoxindy.org/

Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
News, events, articles and links for Central Indiana Orthodox.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-10
Shtuar: 26.03.2010, u ndryshua: 04.07.2018
Temat: Orthodhoksia në Botë, Të rejat
Për më tepër: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Dioqezat e kishës Orthodhokse të Greqisë, Dioqezat e Kishës Orthodhokse të Bullgarisë, Dioqezat e Kishës Orthodhokse të Rumanisë, Dioqezat e Kishës Orthodhokse të Sërbisë, Dioqezat e Patriarkanës së Antiokisë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Orthodox Church in America
http://www.oca.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Official web site. Introduction. The Orthodox Faith. Dioceses. Directory of parishes, institutions, and monasteries. Administration. Questions and answers about Orthodoxy. Music scores. Youth and young adult page. Focus education website. Photo gallery and events.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-10
Shtuar: 28.01.2001, u ndryshua: 18.01.2013
Temat: Orthodhoksia në Botë, Kisha Orthodhokse në Amerikë, Kisha Orthodhokse Autoqefale
Për më tepër: Famulli të Kishës Orthodhokse në Amerikë, Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë, Të rinjtë dhe Orthodhoksia, Edukimi, Pyetje dhe përgjigje, Parimet e Orthodhoksisë, Musical Scores, Shenjtorët, Kisha Orthodhokse, Besimi Orthodhoks
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Office of Young Adult Activities, Diocese of Eastern Pennsylvania
http://www.ocayouth.org/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Shtetet e Bashkuara të Amerikës). Faqja zyrtare
Services the young Orthodox Christian community with a wealth of useful information regarding annual events and programs throughout the year.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-2
Shtuar: 19.01.2013, u ndryshua: 09.12.2019
Temat: Të rinjtë dhe Orthodhoksia, Organizata rinore
Për më tepër: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Saint Tikhon Archdiocesan Stewards
http://canadastas.ca/
Kisha Orthodhokse në Amerikë (Amerika e Veriut, Kanada). Faqja zyrtare
Archdiocesan program assisting in the growth of the diocese, both clergy and laity, through the involvement of the faithful. History, people, news, enrolment, and contact information.
Gjuha e sitit: English   Referrals: +0/-2
Shtuar: 13.11.2014, u ndryshua: 03.10.2020
Temat: Organizata
Për më tepër: Dioqezat e Kishës Orthodhokse në Amerikë
Faqet më të lexuara: -
Gjendja e faqes:
Temat
Vëllezër dhe motra! Ju kërkojmë të na informoni për site orthodhkse të reja ose ekzistuese që nuk figurojnë në Direktorinë (Katalogun) tonë. Ju lutemi gjithashtu, të na informoni për parregullsitë që mund të gjeni ne Direktorinë (Katalogun) tonë.
Shto një lidhje | Login | Rregulla | Faqet më të lexuara | Kërko | Kërkim i Përparuar | Bashkëpuntorët tanë | Temat
Gjuha:   Русский  English  Românã  Српски  Ελληνικά  Français  Deutsch  Български  Polski  Español  Italiano  Georgian  Český  Nederlands  Português  Svenska  Suomi  Japanese  Shqip  Norsk  Latviešu
Яндекс цитирования liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

(C) 2001-2020, Krishtërimi Orthodhoks (dizenjimi, programimi, mbështetja teknike).   Për propozime dhe komente